SOA-modell

Ny forskning ska förbättra valet av tjänster på Internet för användare

Ett ramverk som använder erfarenheter från konsumenter för att hjälpa andra konsumenter välja internettjänster som presterar bäst utifrån deras preferenser vad gäller optimering. Det är resultatet av Jens Kirchners doktorandstudier vid Linnéuniversitetet.

Har du någon gång försökt hitta en flygresa, bokat ett hotell eller använt en molntjänst på Internet? Då vet du att det finns en uppsjö av tjänster tillgängliga på nätet, vilket gör det svårt att välja. Och det handlar inte enbart om funktionalitet, alltså VAD en tjänst erbjuder. De icke-funktionella egenskaperna, HUR tjänsten erbjuds, kan vara lika viktiga eller ännu viktigare. Detta, tillsammans med de ständiga förändringarna och den komplexa samverkan som finns bakom tjänsternas gränssnitt, gör det svårt för oss konsumenter att hitta den tjänst som passar bäst.

– Icke-funktionella egenskaper (non-functional properties på engelska) är särdrag som alla tjänster har. De har främst med prestanda och kvalitet hos tjänsten att göra, som svarstid, tillgänglighet, kostnader och tid. Sådana egenskaper uppleva och värderas olika bland olika konsumenter av tjänsten, beroende på sammanhanget då tjänsten anropas, förklarar Jens Kirchner som nyligen försvarade sin doktorsavhandling i datavetenskap inom detta område vid Linnéuniversitetet.

Till skillnad från andra arbeten som omfattar val av tjänster, har Jens fokuserat på ett individuellt optimerat val av tjänster i sin avhandling. Hans tillvägagångssätt kretsar kring en optimering baserad på en gemensam kunskapsbas av tidigare erfarenheter från andra konsumenter med liknande bakgrund. Det kräver inte något bidrag från tjänsteleverantörer eller andra icke-konsumenter. Med andra ord drar bidragsgivarna nytta av sina egna bidrag. För framtagningen av den kunskap som rekommenderas har Jens analyserat hur maskininlärningsmetoder kan användas i optimeringen.

– Dessutom hanterar alla andra metoder endast optimering av så kallade single-tier-system, medan vi även erbjuder en strategi för att optimera multi-tier-system, det vill säga system där presentation, bearbetning och datahantering är skilda åt. Detta är mer komplext, men ger en flexibel anpassning av det vi kallar kedjor för informationsleverans. Vår strategi och därmed det utvecklade ramverket, i form av en prototyp, kräver inte några förändringar av implementeringarna av tjänster, säger Jens.

Mer om avhandlingen och forskaren

Jens Kirchners avhandling har titeln Context-Aware Optimized Service Selection with Focus on Consumer Preferences och finns att läsa i publikationsdatabasen DiVA.

Jens började läsa på universitet för att studera affärsinformationssystem och datavetenskap. Efter att ha tagit sin diplomexamen (motsvarande en masterexamen) erbjöds han en tjänst i det nya forskningsprojektet i samverkan mellan Hochschule Karlsruhe – Technik und Wirtschaft i Tyskland och Linnéuniversitetet i Sverige. Jens lockas av att vetenskapligt undersöka ett ämne eller ett forskningsproblem från olika sidor och gillar att testa nya och okända saker, vilket kan leda till mycket innovativa och intressanta erfarenheter.

Kontakt

Jens Kirchner, jens.kirchner@lnu.se