Raphael Hörmann

Raphael Hörmann ny gästforskare vid Concurrences

Raphael Hörmann från University of Central Lancashire kommer att vara gästforskare vid Concurrences under hösten. Hörmann har disputerat i komparativ litteratur och är medlem i Institute for Black Atlantic Research. Han sitter i Ishi, F-huset, Växjö.