Ny gästforskare till Concurrences in colonial and postcolonial studies

Dr Pineteh E. Angu är lektor vid "the Unit for Academic Literacy", universitetet i Pretoria. Han doktorerade 2007 med ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt "Narratives of homelessness and displacement: life testimonies of Cameroonian asylum seekers in Johannesburg".

Hans forskningsintressen rör bland annat flyktingars berättelser, flerspråkighet, transnationell migration i Afrika, främlingsfientlighet, social exkludering liksom språk och kommunikation. Angu har publicerat ett flertal artiklar i internationellt erkända tidskifter.

Angu kommer att sitta i Ishi och vara här till den 17 november.

Ernest Pineteh Angu, universitetet i Pretoria