kreativt skrivande

Ny masterutbildning i kreativt skrivande

Linnéuniversitetet har beviljats masterexamensrättigheter i kreativt skrivande av Universitetskanslerämbetet (UKÄ). Det är mycket roligt och något som vi har jobbat hårt för, berättar Magnus Eriksson som är en av de vid universitetet som arbetat med frågan.

– Kreativt skrivande blev ett självständigt ämne på konstnärlig grund 2013 och har tidigare gett kurser på kandidat- och magisternivå. En masterexamen innebär att vi kan erbjuda ytterligare förkovran i ämnet och även möjligheter till fördjupat samarbete med övriga forskarmiljöer på fakulteten för konst och humaniora, säger Magnus Eriksson, lektor i kritiskt och kreativt skrivande, vid institutionen för film och litteratur.

Rättigheterna innebär ett erkännande och ett lyft för ämnet, eftersom endast Litterär gestaltning vid Akademin Valand under Göteborgs universitet, tidigare haft en masterutbildning.

– Kreativt skrivande är mer än en konstnärlig utbildning om att skriva bra skönlitteratur. Den skapar möjligheter att reflektera över sin samtid och de villkor och värderingar som präglar den, för att sedan kunna gestalta dem så bra och effektivt som möjligt, säger Vasilis Papageorgiou, professor i kreativt skrivande vid institutionen för film och litteratur.

– Vi är glada att vi nu har möjligheten att utvidga våra gränser och stärka ämnet. Och att något som började så försiktigt för mer än femton år sedan, nu har utvecklats till att bli en av våra mer väsentliga utbildningar, är mycket glädjande.

Precis som vi gjort tidigare, för kandidat och magister i kreativt skrivandet, kan vi nu erbjuda en kurs som tillsammans med studenternas ämneskombinationer ger en masterexamen i ämnet.

Universitetskanslersämbetets beslut
http://www.uka.se/download/18.2842611615510e02450274/1466579757788/Beslut+tillst%C3%A5ndspr%C3%B6vning+LNU+konstn%C3%A4rlig+masterexamen+i+omr%C3%A5det+kreativt+skrivande+reg+nr+42-466-15.pdf

Kontaktinformation
Magnus Eriksson, lektor i kritiskt och kreativt skrivande, Institutionen för film och litteratur, Tfn: 070 756 03 22
Jonas Tenje, pressansvarig, Tfn: 070 308 40 75