anders brandt

Ny professor i byggteknik med inriktning mot vibrationer

Anders Brandt kommer att arbeta med såväl forskning som undervisning, riktat i första hand mot näringslivet.

Idag påbörjar Anders Brandt sin tjänst vid institutionen för byggteknik, som gästprofessor i byggteknik med inriktning mot vibrationer och akustik. Han kommer att kombinera tjänsten med den tjänst han för närvarande innehar som forskningslektor vid Syddansk Universitet i Odense.

Anders Brandt är internationellt erkänd för sitt arbete inom området experimentell modalanalys. De analysmetoder han arbetat med vid sin tjänst i Danmark är användbara för att få detaljerad information kring olika typer av vibrationer. Anders kommer att medverka vid såväl forskning som undervisning, riktat främst till näringslivet.

Vad gäller forskningen vill Anders Brandt i första hand utveckla den inom två områden: dels undersökningar av höga träbyggnader med hjälp av modalanalys, dels utveckling av metoder för experimentel undersökning och validering av modeller av knutpunkter i träkonstruktioner.