Andrei Khrennikov, Quantum and Beyond

Nya rön presenteras vid konferens i kvantteori i Växjö

Vid den sextonde årliga konferensen inom området kvantteori vid Linnéuniversitetet kommer världsledande forskare att presentera nya rön inom kvantteori – ett område som trots över hundra år av forskning fortfarande förbryllar.

Kvantteori – eller kvantmekanik eller kvantfysik – handlar om de naturlagar som gäller för materia och energi på mikronivå, i atomer, atomkärnor, elementarpartiklar etc. Detta vetenskapliga område behövs för att förklara effekter som den klassiska fysiken inte kan förklara. Trots stora ansträngningar är kvantteorin dock till stora delar fortfarande ett mysterium, precis som den var när Albert Einstein 1905 tog de första stegen inom området.

Den 13-16 juni arrangeras den internationella konferensen Quantum and Beyond, QB, vid Linnéuniversitetet i Växjö. Det är den sextonde kvantkonferens som arrangeras i Växjö och den samlar ett hundratal av världens främsta fysiker och matematiker, vilka kommer att diskutera de senaste framstegen inom kvantteori och kvantteknologi. Bakom konferensen står Andrei Khrennikov, professor i matematik vid universitetet.

I fjol genomförde tre ledande forskargrupper, från Holland, Österrike och USA, ett slutligt experiment som med statistisk signifikans demonstrerade existensen av kvanteffekter på avstånd – men bara för kvantsystem. Företrädare för dessa grupper kommer till Linnéuniversitetet i Växjö onsdag 15 juni för att under hela dagen presentera resultaten av gruppernas experiment under rubriken "Big Event – Final Bell Test".

Mer information