innovationsdagen

Nytt Centrum för Ledarskap i Småland

Ekonomihögskolan inrättar ett Centrum för Ledarskap i Småland som invigdes på Innovationsdagen den 26 oktober i Växjö.

- Vi vill skapa en arena för samverkan med fokus på ledarskap för förnyelse och företagsamhet. Innovation är nyckelordet, ledarskap verktyget, säger dekan Helén Anderson.
Innovationsförmåga är en förutsättning för en effektiv, lönsam och i alla avseenden hållbar framtid. Utmaningar i det omgivande samhället och globala förändringar påverkar varje organisation och varje ledare, vare sig adressen är Braås eller London, Jönköping eller Öland.

Ambitionen är att skapa en långsiktig arena där olika aktörer kan inspirera, stimulera och lära av varandras erfarenheter inom samhällets alla sektorer - privat, offentlig och ideell. Centrumet ska samla forskare, lärare, studenter, verksamma chefer, konsulter och andra som är intresserade av detta fokus.

Inledningsvis kommer aktiviteter i centrumet att vara:
• Ledarutvecklingsgrupper. Chefer och ledare utvecklar tillsammans förmågan att främja innovation i sina organisationer i dialog med forskare och studenter.
• Juniorledarskapsakademin. Förbereder studenter för ledarskap genom att vässa förmågor och skapa inspirerande möten med regionens ledare.
• Ledarskapsdag. En årlig mötesplats med inspiration och dialog.
• Kunskapsbyggande. Den genomgående röda tråden för att tillsammans bygga ny kunskap, baserad på regionens utmaningar och konkreta behov.

Centrum för Ledarskap i Småland är ett omfattande samverkansprojekt som initierades 2014 av Magnus Forslund vid Linnéuniversitetet och Anders Claesson, Joule arbetslivsutveckling AB. Under hösten 2015 resulterade arbetet i en ansökan från Ekonomihögskolan till Familjen Kamprads stiftelse. Ett bidrag om 9 miljoner kronor fördelat över tre år beviljades i december 2015. Region Kronoberg beslutade den 19 oktober 2016 att stötta projektet Ledarskap i Småland med 2,4 miljoner kronor fördelat på tre år. Finansiering söks också från Regionförbundet i Kalmar Län samt Region Jönköping. Jönköping University är en akademisk samarbetspartner.

Mer om centrum för ledarskap i Småland
https://lnu.se/forskning/sok-forskning/ledarskap-i-Smaland/

Kontaktinformation
Frågor besvaras av Kerstin Årmann, projektledare, Centrum för ledarskap i Småland. Tfn: 070 338 43 11
Magnus Forslund, universitetslektor Ekonomihögskolan. Tfn: 0470 70 84 35
Jonas Tenje, pressansvarig, 070 308 40 75