Big Data

Nytt spetsforskningscenter vid Linnéuniversitetet

Efter att en extern grupp bestående av internationellt erkända forskare har gjort bedömningen att forskningen om Big Data håller hög nationell och internationell nivå har de nu blivit utsedda till ett Linnaeus University Centre.

Linnaeus University Centre for Data Intensive Sciences & Applications blir universitetets sjätte spetsforskningsområde. Forskningsledare är professor Welf Löwe. Centrat har en tyngdpunkt inom datavetenskap, men kommer att ha ett mångvetenskapligt perspektiv på Big Data genom samarbeten med forskare på olika fakulteter inom Linnéuniversitetet.

Insamling, analys och nyttjande av stora datamängder är i fokus för det nya forskningscentret. Arbetet siktar på att mobilisera dels universitetets forskare, dels aktörer från näringslivet och den offentliga sektorn för att möta aktuella samhällsutmaningar. Förhoppningen är att kunna omsätta den digitala tekniken och dess utveckling i snabb, konkret innovation inom nya fält.

– Vi har nu ytterligare stärkt Linnéuniversitetets spetsforskning, säger rektor Stephen Hwang. Big Data är hett område just nu och det nya centrat har en mångvetenskaplig bredd som gör att det har en unik nationell profil med internationell relevans. Datataintensiv forskning i kombination med innovativa idéer har stor utvecklingspotential också för olika samverkansområden.

– Utnämnandet är ett erkännande av det arbete vi har bedrivit under flera år. Genom att vi har kopplat oss till näringslivskluster inom olika områden, till exempel fordonsindustri, it och e-hälsa, får vi många synergier mellan olika ämnen och även mellan akademi och näringsliv, berättar Welf Löwe. Nu ska vi profilera oss ytterligare och engagera oss i större projekt, både nationella och internationella.

De externa bedömarna säger att gruppens forskning är unik, ligger helt rätt i tiden och kan bidra med mycket till både universitetet och nuvarande och framtida partners inom näringsliv och offentlig sektor. De menar att centret bör ha stor potential att få ytterligare extern finansiering för sina framtida forskningsprojekt.

Mer information

Linnaeus University Centre är benämningen på Linnéuniversitetets spetsforskningsgrupper. Inom de olika miljöerna bedrivs högkvalitativ och spännande forskning med såväl nationell som internationell lyskraft. De övriga grupperna är Biomaterials Chemistry, Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies, Discrimination and Integration Studies, Ecology and Evolution in Microbial Model Systems samt Intermedial Studies.

Kontaktpersoner

Stephen Hwang, rektor, telefon 070-263 38 35
Welf Löwe, forskningsledare för Linnaeus University Center for Data Intensive Sciences & Applications, telefon 076-760 36 62
Annika Sand, pressansvarig, telefon 076-830 01 05