Ökad syrebrist i Östersjön när jorden blir varmare

En ny studie av forskare från bland annat Linnéuniversitetet visar att syrebristen i Östersjön förvärras i takt med att jorden blir varmare.

Östersjön lider av syrebrist eller hypoxi som det också kallas. Det är världens största hypoxiska område, där syrehalten är för låg för vad stora delar av det marina livet kan klara att leva i.

Genom studien har forskarna kunnat konstatera att det finns en kombinerad effekt av global uppvärmning och förorenade utsläpp från reningsverk. I kombination leder dessa till förvärring av syreförhållandena i Östersjön.

En sammanfattning av resultaten från studien finns att läsa här

Forskarna ingår i Linnéuniversitetets spetsforskningsmiljö Linnaeus University Centre for Ecology and Evolution in Microbial model Systems