Lena Hallengren och Steven Hwang

Ökade basanslag i regeringens forskningsproposition

Under måndagen presenterade Lena Hallengren regeringens forskningspolitiska proposition vid Linneuniversitetet på Ölandskajen i Kalmar. Lena Hallengren är riksdagsledamot och ordförande i riksdagens utbildningsutskott.

Målet för forskningspolitiken är att Sverige ska vara en ledande kunskapsnation och ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer. Propositionen har fått namnet "Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft". I propositionen presenterar regeringen sin syn på forskningspolitikens inriktning i ett tioårigt perspektiv, med särskilt fokus på satsningar år 2017–2020.

Två nationella samhällsutmaningar som är definierade i propositionen är "Att skapa ett hållbart samhällsbyggande" och "Att höja kvaliteten till den svenska skolan". Enligt den nya propositionen kommer lärosätena att få ca 4 % i utökade basanslag baserat på de anslag man har idag.

- Jag ser positivt på ökade basanslag, Linnéuniversitetes har en tydlig profil inom samverkan vilket ligger helt rätt utifrån satsningarna i propositionen om att fördela basanslagen säger Stephen Hwang, rektor på Linnéuniversitetet.