Öppna föreläsningar med våra nya hedersdoktorer

I samband med Linnéuniversitetets Årshögtid 2016 kommer våra två nya hedersdoktorer Lena Andersson och Diana Brydon att hålla vars en öppen föreläsning. Lena Andersson i Kalmar och Diana Brydon i Växjö.

Föreläsningarna ingår i föreläsnings- och samtalsserie "Akademins roll i en tid då det öppna samtalet utmanas" som under våren 2016 har belyst några av vår tids stora samhällsutmaningar.

Den 20 maj, i samband med årets Akademiska högtid, kommer Lena Andersson och Diana Brydon att promoveras till hedersdoktorer vid Linnéuniversitetet.

Öppen föreläsning av författaren Lena Andersson: Om integration, demokrati, individ – och hur de hänger samman
Tid:
Torsdag 19 maj, kl. 15.00
Plats: Linnéuniversitetet, Sal C305, Nygatan 18B, Kalmar

Samtidigt i Växjö

Öppen föreläsning av professor Diana Brydon, University of Manitoba, Canada: "Revisiting the Open Society: A Canadian View"
Tid:
Torsdag 19 maj, kl. 15.00
Plats: Linnéuniversitetet sal M1088, Hus M, Campus Växjö


Kontaktinformation:
Börje Björkman, kommunikatör, 070 334 23 66
Jonas Tenje, pressansvarig, 070 308 40 75

Välkommen!