Orosmoln på Kinas ekonomihimmel

Hubert Fromlet professor vid Linnéuniversitetet sammanfattar regelbundet det ekonomiska läget i Kina i enkäten China Panel Survey. Enkätens så kallade temperaturindikator för den kinesiska ekonomin har fallit till 4.0 från 4.3 våren 2015. Detta är bara 0.1 över studiens all-time-low våren 2009.

Mellan 8 januari och den 4 februari gjorde vi vår vanliga vinterundersökning om tillväxtförhållandena i Kina. Den strukturella delen av vår undersökning riktar sig denna gång i början av året - och inte, som vanligt, på våren. Nästan 20 Kina experter deltog, kommer från Europa, Nordamerika och Asien.

Det finns ingen tvekan om att våra panelmedlemmar har blivit mer bekymrad över framtiden för den kinesiska ekonomin. BNP-tillväxten förväntas minska ytterligare, men utan att komma ner till en oroväckande låg tillväxt. Samtidigt som tillväxten kan minska, kan kvaliteten på BNP-tillväxten förbättras vilket också är ett konkret politiskt mål i Kina.

De områden som våra Kinaexperter är i huvudsak oroliga över är kopplade till finansmarknaderna, men detta område kännetecknas av en brist på insyn. Vi vet helt enkelt för lite om det verkliga tillståndet i det kinesiska finansiella systemet.

Inom vissa områden fortsätter Kina att underprestera, som till exempel ekonomisk statistik och företagens redovisning där man återigen får ganska låga betyg och utan synliga eller betydande framsteg, under de senaste åren.

En förklaring till de nedslående institutionella trenderna i vår undersökning kan vara att dessa faktorer först på senare tid har blivit uppmärksammade i press och i litteratur. Den nya uppmärksamheten för dessa frågor kan förhoppningsvis påskynda Kinas institutionella reformambitioner och förbättrade processer, i sin roll som en alltmer inflytelserik global aktör.

I oktober 2017 kommer man under kommunistpartiets 19: e nationalkongress att ersätta fem av de sju platserna i politbyråns ständiga kommitté, kommitteen är den viktigaste institutionen för politiska beslut i Mittens rike. Endast president Xi Jinping och premiärminister Li Keqiang kommer att behålla sina platser. Vilka blir de fem nya representanterna och vilka frågor kommer de att driva?

Den ovan nämnda nationalkongressen kommer att ge fler svar på Kinas nya ekonomiska politik. Planerna för den nya ekonomiska politiken ser lovande ut på pappret - men hur mycket av dessa beslut kommer att bli verklighet? Det finns många möjliga hinder, inte minst alla de målkonflikter som finns i själva reformbeslutet.

Resultat i bifogad fil
China Panel Survey (PDF 89 kB)

China_Survey, February2016.pdf

Kontaktinformation
Hubert Fromlet, tfn: 070 - 768 49 92
Jonas Tenje, pressansvarig, tfn: 070 - 308 40 75