På gång inom utvärderingsnätverket

Här följer information om kommande aktiviteter i vårt utvärderingsnätverk, Linnaeus Evaluation Research (LER).

  1. Vi har beviljats 200 tkr för projektet "Nyttan med utvärdering" av kommittén för samhällelig drivkraft. Projektet ingår i en framtida plattform vid Lnu kring välfärdsfrågor och vår ansökan med utvärderingsfokus passade väl in i de ambitionerna. Själva ambitionen med projektet är att lyfta användningsfrågan och relationer mellan beställare, genomförare och användare av utvärdering genom en serie seminarier, skrivande av ett white paper och en avslutande större konferens. En styrgrupp har bildats med förutom forskare deltagare från offentlig sektor, näringsliv och idéburna organisationer.

    18 maj sker ett första seminarium med Evert Vedung, se injudan. Det följs under hösten av ytterligare två seminarier samt en avslutande konferens den 7 december. Då platsantalet är begränsat önskar vi att du som vill delta den 18:e maj även följer de andra seminarierna och konferensen. Först till kvarn gäller! Särskild inbjudan sker till den avslutande konferensen då fler har möjlighet att delta.

  2. 14 juni ät det årsmöte på SVUF (Svenska Utvärderingsföreningen) i Stockholm och ett föredrag av Rolf Sandahl och Gustav Petersson som presenterar sin nya bok om effektstudier. LER är institutionell medlem i SVUF och du deltar utan kostnad, se inbjudan som bifogas. Den som deltar har även möjlighet att representera föreningen vid årsmötet.

  3. 15 november gästas nätverket av professor Thomas Schwandt från University of Urbana-Champaign, Illinois, USA: http://education.illinois.edu/faculty/tschwand

    Professor Schwandt måste räknas till en av de "big five" inom internationell utvärderingsforskning och har bland annat varit redaktör för den kanske främsta vetenskapliga tidskriften inom utvärdering "American Journal of Evaluation". Hans besök hos oss är under planering, preliminärt är det tänkt ett seminarium 10-12 där han presenterar något från sin forskning och därefter möten med enskilda och forskargrupper som har möjlighet att diskutera artiklar under arbete, pågående studier eller kommande ansökningar. Jag hoppas och tror att detta kan bli en givande framtida kontakt for oss.

Väl mött, Verner Denvall