Introduktion till eHälsa

Platser kvar på eHälsoinstitutets distanskurser inom eHälsa

Vill du lära dig mer om eHälsa? eHälsoinstitutet ger nu ut två distanskurser inom eHälsa (på avancerad nivå) som riktar sig till studenter och personer som arbetar inom hälsa, vård, omsorg, it, kommun, landsting m.m. Det finns några platser kvar om du är intresserad av att göra en sen anmälan.

Läs mer om de två kurserna nedan.

Introduktion till eHälsa
7,5 p (Avancerad nivå) på distans, halvfart, HT16

Europas demografiska förändringar med åldrande befolkning ställer nya krav på samhället vilket kommer att leda till en ökad belastning för hälso- och sjukvården. IT-lösningar som stöd för en effektivare hälso- och sjukvård med god kvalitet är ett högt prioriterat framtidsområde för regeringen.

eHälsa är ett snabbt expansivt område med stora möjligheter till innovativ utveckling. Men utvecklingen innebär också utmaningar i form av säkerhet, integritet och nya arbetsprocesser. Vem får tillgång till information om människors hälsa? Hur påverkas patienter och personal? Dagens system hanterar ofta livsviktig information och är ett nödvändigt arbetsverktyg för vårdpersonalen. Behoven av att utveckla och studera eHälsa på både samhälls- organisations– och individnivå ökar ständigt. Kursen syftar till att ge en introduktion till ämnet eHälsa och en översikt inom området.

I kursen får du kunskap om hälso- och sjukvårdens organisation, olika IT-system som används eller kan användas i hälso- och sjukvård, nationellt arbete med eHälsa, samt en översikt av internationell forskning inom eHälsa.

Kursen vänder sig till studerande inom exempelvis data/IT, hälso- och sjukvård, medie- och kommunikationsvetenskap, farmakologi, ekonomi och management. Den är också lämplig för dig som arbetar eller kommer att arbeta som beställare, kravställare, verksamhetsutvecklare, systemutvecklare, systemansvarig, utvärderare, verksamhetsledare, strateg, utbildare, projektledare inom exempelvis kommun, landsting, apotek eller IT-konsultbolag.

Läs mer om kursen och anmälan här.


Grundläggande i Informatik för Vårdpersonal
7,5 hp (Avancerad nivå) på distans, kvartsfart, HT16

Om kursen
Kursen vänder sig till dig som arbetar eller kommer att arbeta inom hälsa, vård och omsorg (kommun, landsting, privat vårdgivare, apotek m fl verksamheter). På kursen får du inte lära dig att använda digitala verktyg för informationshantering eller programvaror. Du får istället lära dig vad information och digital informationsteknik är och vad det har för betydelse i offentliga organisationer och samhället i stort. Du får en bättre förståelse för digital informationshantering – både nytta och utmaningar. Det gör att du på ett bättre sätt kan bidra till att efterfråga digitala verktyg för informationshantering som stöd för ditt arbete inom hälsa, vård och omsorg. Kursen lägger också grunden för fortsatta studier inom eHälsa/Hälsoinformatik för den som är eller blir intresserad.

Läs mer om kursen och anmälan här.