yvonne becherini

Linnéuniversitetet i fokus i nya numret av Populär Astronomi

Nummer 3-2016 innehåller en artikel om Yvonne Becherini, lektor i fysik, och en artikel om CTA, världens största gammaobservatorium.

Tidskriften Populär Astronomi utges av Svenska Astronomiska Sällskapet och utkommer med fyra nummer om året. Det nya septembernumret innehåller bland annat en lång intervju med Yvonne Becherini, lektor i fysik vid institutionen för fysik och elektroteknik. I artikeln berättar Yvonne om sin forskning och om sitt arbete med att placera Växjö och Linnéuniversitetet på världskartan när det gäller forskning inom området astropartikelfysik.

Numret innehåller även en artikel om det internationella projektet Cherenkov Telescope Array, som ska studera strålning från världsrymden med mycket höga energier med hjälp av världens största gammaobservatorium. Här kommer Linnéuniversitetet att bidra genom att testa teleskopens kameror. Läs artikeln i pdf-format.