Blända Vida arena

Powerplay i konstprojektet Blända

Vad händer när tio unga konstnärer och designers intar Vida Arena, för att förändra en ibland svårtillgänglig plats till allas? Kom till Vida Arena den 17 december för en annorlunda upplevelse där publiken intar isen, utifrån nya spelregler och som en del av verket.

Genom konstnärliga metoder har gruppen studerat konventioner, strukturer och skeenden inom en idrottsarena, ishockeyarenan Vida Arena. Det gruppen slutligen tagit fasta på är ishockeyns machohjältar och hur pengar, strukturer och hierarkier inom arenans värld formar dessa. Genom gestaltningen vill gruppen utmana rummet och dess konventioner och tillföra nya spelregler där publiken medskapar för att lyfta andra värden och få syn på strukturer.

Blända: Powerplay är ett verk som tillkommit under en workshop som genom konstnärliga metoder och processer belyser frågor om jämställdhet. Resultatet presenteras som en konstnärlig gestaltning på Vida Arena den 17 december mellan kl 14-17. Bakom gestaltningen står åtta unga kvinnor med bakgrund inom konst och designområdet. Workshoppen är en del av ett större projekt som går under namnet Blända.

Bakom idén står konstnären Anna-Karin Arvidsson och projektet sker i samverkan mellan Linnéuniversitetet, Växjö kommun och Region Kronoberg. Idén består av tre delar: en fysisk skulptur, en publikation samt en serie workshoppar. Projektet pågår från november till slutet av mars runt om i regionen.

Här kan du läsa mer om konstprojektet Blända.

Kontaktinformation
Projektledning, platsworkshop: Anna-Karin Arvidsson, 072-703 99 95
Skrivarworkshop: Marie Eriksson, 0470-70 80 56
Scenworkshop: Tina Persson, 070-544 32 22 (Scenworkshopparna börjar efter årsskiftet.)
Annika Sand, pressansvarig, 076-830 01 05