Schackbräde

Publicering i Ethnic and Racial Studies

Magnus Carlsson har fått uppsatsen "Can Reported Attitudes Predict Ethnic Discrimination?" accepterad för publicering i Ethnic and Racial Studies.

Uppsatsen är författad tillsammans med Stefan Eriksson, Uppsala Universitet.