Glastrumpet första spadtaget

Pusselbitarna faller på plats för Linnéuniversitetets nya lokaler i Kalmar

Igår togs första spadtaget för Linnéuniversitetets nya lokaler i Kalmar hamn. Den traditionella spaden hade ersatts med ett pussel föreställande en manipulerad bild över hur hamnområdet kommer att se ut när de nya universitetslokalerna står färdiga om några år.

De sex pusselbitarna lades av de sex parterna som fanns representerade vid spadtaget; regeringen, Kalmar kommun, Skanska, Svea fastigheter, Linnéstudenterna och Linnéuniversitetet.

– Det här kommer att stärka Kalmar och Sverige, och bli en symbol för utbildning och byggnation, sa förste talare ut, Stefan Löfven, Sveriges statsminister.
Han beskrev också satsningen i Kalmar som ett "nytt svenskt ambitiöst kunskapscentrum".

– Internationellt ska Sverige konkurrera med kunskap och kompetens, vi kan inte konkurrera med låga produktionskostnader. Därför är universiteten och högskolorna viktiga men regeringens mål är också att stärka utbildningen i Sverige på alla nivåer.


Stephen Hwang och Stefan Löfvén
Statsministern talade också om att det är viktigt att forskning leder till innovationer, det vill säga omvandlingen från forskning till färdiga produkter.

– Vi är Sveriges yngsta universitet och detta är ett stort steg i vår korta historia, sa Stephen Hwang, rektor för Linnéuniversitetet. Vi kommer att få en av Sveriges attraktivaste studiemiljöer och lokalerna blir en plats att mötas och arbeta i. Det är också viktigt att universitetet finns mitt i samhället.

Stephen Hwang talade också om hur viktiga studenterna är och det gjorde naturligtvis också Linnéstudenternas representant.

– Bygget gör att studenterna hittar allt på en plats. Ett universitet i hamnen skapar närhet till staden, men också till järnvägsstationen som underlättar för kommunikationerna med Växjö och de andra platserna där Linnéuniversitetet finns, sa Erika Angelsmark från studentkåren Linnéstudenterna.

– Vi bygger universitetet tillsammans, fortsatte Erika Angelsmark.

Skanskas sverigechef Pierre Olofsson talade om hur spännande det är att vara med i ett av Sveriges största byggprojekt. Peter Leimdörfer, ordförande för Svea Fastigheter tycker det är spännande med byggnaderna ur ett arkitektoniskt perspektiv och ur ett hållbarhetsperspektiv. Johan Persson, ordförande för kommunstyrelsen i Kalmar kommun, talade om hur planerna för de nya lokalerna har växt fram, för att nu realiseras.

Inflyttning i de nya byggnaderna kommer att ske i tre etapper under åren 2018, 2019 och 2020.

Publik vid spadtag
Stephen Hwang och Stefan Löfven