Schackbräde

Rapport om flyktinginvandringens påverkan på offentliga sektorns finanser

Nationalekonomerna Mats Hammarstedt och Lina Aldén vid Linnéuniversitetet har publicerat underlagsrapporten ”Flyktinginvandring – sysselsättning, förvärvsinkomster och offentliga finanser” åt Finanspolitiska rådet. Rapporten ingår som en underlagsrapport till Finanspolitiska rådets rapport Svensk Finanspolitik 2016.

– Flyktingarna tas primärt inte emot av ekonomiska skäl, utan av humanitära. Det vår rapport visar är att det tar lång tid innan flyktinginvandringen blir ekonomiskt lönsamt, säger Mats Hammarstedt, professor i nationalekonomi.

I underlagsrapporten studeras hur sysselsättning, förvärvsinkomster och påverkan på den offentliga sektorns finanser utvecklats över tiden för de flyktingar som blivit folkbokförda i Sverige under perioden 2005-2007.

Fokus i rapporten är hur flyktinginvandringen påverkar den offentliga sektorns finanser under åren efter det att flyktingarna blivit folkbokförda i Sverige. Efter sju år i Sverige var knappt 60 procent av männen sysselsatta medan andelen sysselsatta bland kvinnor var något under 40 procent. Den offentliga sektorns genomsnittliga totala nettokostnad per flykting uppgår till ca 190 000 kronor första året efter det att flyktingen folkbokförts i Sverige. Efter sju år i landet uppgår den totala nettokostnaden till ca 95 000 kronor per flykting. Rapporten belyser även det faktum att olika grupper av flyktingar lyckas olika väl på den svenska arbetsmarknaden.

Mer information om rapporten
Länk till Finanspolitiska rådets webbplats
http://www.finanspolitiskaradet.se/
Rapporten i sin helhet
http://www.finanspolitiskaradet.se/download/18.21a8337f154abc1a5dd2876a/1463335875126/Underlagsrapport+2016+1+Ald%C3%A9n+och+Hammarstedt.pdf

Kontaktinformation
Mats Hammarstedt, 073 061 91 94
Jonas Tenje, pressansvarig, 070 308 40 75