Region Kronoberg och Linnéuniversitetet tecknar ett samverkansavtal

Linneuniversitetet och Region Kronoberg är två viktiga utvecklingsaktörer i Kronobergs län. Organisationerna har sedan många år omfattande samarbeten på olika nivåer och gemensamma utvecklingssatsningar i form av till exempel forskning och projekt. Avtalet ska skapa en grund för en god samverkan, genom att slå fast arbetsformer och områden av intresse. Avtalsperioden är 2016-2020.

Samverkan är viktig för att bidra till respektive organisations mål

Det handlar dels om utveckling som leder till höjd kvalitet för både Linnéuniversitetet och Region Kronobergs verksamheter, dels om utveckling av Kronobergs län i linje med den regionala utvecklingsstrategin Gröna Kronoberg 2025.

Avtalet undertecknades fredagen den 1 april av Stephen Hwang, rektor på Linnéuniversitetet och Anna Fransson (S), ordförande regionstyrelsen, Region Kronoberg.

" Vi har ett väl utvecklat samarbete med Region Kronoberg när det gäller utbildning, forskning och kompetensförsörjning. Ett av universitetets mål är att vi ska bidra till regional utveckling och till regionens förmåga att möta samhällsutmaningar, vilket bland annat sker genom gemensamma projekt med Region Kronoberg, säger Stephen Hwang rektor för Linnéuniversitetet."

"Båda organisationerna har viktiga roller i arbetet med att nå målen i den regionala utvecklingsstrategi och det krävs att flera aktörer samhandlar för att möta samhällsutmaningarna på bästa sätt. Genom avtalet lägger vi grunden för utvecklad samhandling inom prioriterade områden, säger Anna Fransson (S), ordförande regionstyrelsen, Region Kronoberg."