Trähus i Tyskland.

Kunskapsutbyte om skog och trä i Tyskland

Sågverk, alpina skogar, trähus och politiker besöktes av representanter från Linnéuniversitetet vid en studieresa i EU-projektet SIMWOOD.

Representanter från Linnéuniversitetet, Energikontor Sydost och Uppvidinge kommun deltog i en studieresa i södra Tyskland under tre dagar i slutet av september. Besöket genomfördes som ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte, inom ramen för ett så kallat Regional Learning Lab, genom den tyska partnern Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (LWF) i det stora EU-projektet SIMWOOD. 

I sydvästra Bayern besöktes sågverk, alpina skogar, en förgasningsanläggning, skogsägarföreningar, biobränslehantering, trähusproducenter och politiker från en kommun. Besöken gav många intryck och idéer om hanteringssätt, tekniska lösningar och samverkansformer. 

Peter Aurenhammer från LWF bjöd på stort engagemang och ett välorganiserat program. Deltagarna var också mycket nöjda med exkursionsvärdarna i Bayern.