KOnferensdeltagare i workshop

Regional teknikkonferens i Kalmar

Den första av fem regionala teknikkonferenser samarrangeras av Linnéuniversitet och CETIS, Sveriges nationella resurscentrum för teknik i skolan 22 september i Kalmar. Under konferensen deltog förskollärare och lärare i alla skolformer från åk 1 t.o.m. gymnasiet.

Teknik är ett av de ämnen som tydligt uppmärksammades av regeringen nyligen. Utbildningsminister Gustav Fridolin och näringsminister Mikael Damberg betonade att grundläggande kunskaper inom teknik är väsentliga för att medborgare ska kunna delta i samhällsdebatten och att det är en demokratifråga att elever får möjlighet att utveckla en teknisk kompetens i skolan.

Under våren startade ett arbete med att revidera kursplanen och tekniken föreslås även att få en egen stadieindelad timplan på sammanlagt 200 timmar. Under konferensen höll lärare, förskollärare, NT-utvecklare, forskare och representanter från Skolverket i föreläsningar, workshops och seminarier. Det fanns också tid att utbyta erfarenheter med andra konferensdeltagare.

Workshop under konferensen