Rekordhögt söktryck till internationella utbildningar

Andelen internationella studenter, så kallade freemovers, som har sökt en utbildning vid Linnéuniversitetet till hösten 2016 har än en gång ökat kraftigt.

När ansökningstiden för internationella studenter som vill studera en utbildning i Sverige hade gått ut stod det klart att Linnéuniversitetet ökat antalet ansökningar inför hösten 2016.

I år har Linnéuniversitetet 4 867 ansökningar till program på avancerad nivå, att jämföra med 2 182 ansökningar hösten 2015. Ansökningarna till de internationella masterutbildningarna vid Sveriges lärosäten har ökat med 46 procent. Den totala ökningen vid Linnéuniversitetet är hela 123 procent.

– Glädjande nog har vi sökande till alla våra internationella utbildningar. Vi ökar antalet sökanden till samtliga masterutbildningar. Störst popularitet har vårt logistikprogram Business Process and Supply Chain Management. Positivt är också att ett av våra nya teknikprogram för hösten – Renewable Energy, fått många ansökningar, säger Ingrid Persson, kommunikationschef vid Linnéuniversitetet.

Ser man till dem som har sökt en masterutbildning i förstahand är det 945 fler personer som helst av allt vill gå en utbildning på avancerad nivå vid Linnéuniversitetet jämfört med höstterminen 2015. Det motsvarar en ökning med 131 procent.

Det finns även några grundprogram och kurser som är öppna för internationella studenter. I Sverige som helhet ökade andelen sökande till dessa utbildningar med 21 procent. Vid Linnéuniversitetet är motsvarande ökning 17 procent, från 2 182 ansökningar hösten 2015 till 2 450 hösten 2016. Sett till antalet förstahandssökande till program på grundnivå och kurser är Linnéuniversitetet det mest sökta lärosätet i Sverige.

Utifrån ett landperspektiv är Egypten, Bangladesh och Pakistan de länder varifrån flest ansökningar kommer.
– Dessa länder är de som ligger i topp både för Linnéuniversitetet och för svenska lärosäten generellt. Men vi har också många sökanden från Kina, Indien, Storbritannien och Tyskland, berättar Stefan Haglund, biträdande antagningsansvarig vid Linnéuniversitetet.

Kontaktinformation:
Stefan Haglund, bitr. antagningsansvarig, 0470–708541, 0703–54 56 07,
E-post: stefan.haglund@lnu.se
Ingrid Persson, kommunikationschef, 0480–44 60 45,
E-post: ingrid.persson@lnu.se