Lars-Erik Fridolfsson

Så hittar man talanger och nya ledare

Småländska organisationer och företag står inför utmaningen att hitta framtidens ledare. Juniorledarskapsakademin (JLA) bjöd in IKEA:s Talent manager, Lars-Erik Fridolfsson, för ett samtal om vad hans företag efterfrågar när man söker nya talanger och blivande ledare och vad studenterna lära av det för sina framtida anställningar.

Att hitta blivande, innovationsdrivande ledare är en högaktuell fråga hos varje arbetsgivare: Hur upptäcker man och guidar talanger? Vad behövs för att växa i rollen som blivande ledare? Hur rekryterar man baserat på värderingar? Vad innebär ett gemensamt ansvar för att utvecklas?

Dagens workshop ingår i JLA:s upplägg för studenter som har intresse av ledarskapsfrågor. Under 2017 kommer en rad aktiviteter erbjudas studenter på båda universitetsorterna. Den här gången hölls workshopen i Växjö men följdes på länk också av studenter i Kalmar.

Lars-Erik Fridolfssons resonemang handlade bland annat om vikten av att en duktig ledare kan hantera både operativ och taktisk ledning och både vara människoorienterad och processorienterad. En bra chef tror på att alla människor har styrkor. Ledarens uppgift att hitta varje medarbetares styrka och använda den i företaget.

Men att hitta blivande chefer är, som sagt, en stor utmaning. Lars-Erik Fridolfsson menar att varje organisation behöver en talangscout, precis som ett hockeylag.

JLA:s ambition är att kunna bidra med fler blivande ledare till de småländska organisationernas talangscouter.

Lars-Erik Fridolfsson