Matthew Gibney

Samarbete mellan länder nödvändigt för att lösa flyktingkrisen

De senaste två veckorna har institutionen för socialt arbete gästats av professor Matthew Gibney från Oxford University. Han föreläst och diskuterat sin forskning om politiska och etiska aspekter på flyktingar, invandring och medborgarskap.

De senaste åren har Matthew Gibney intresserat sig för frågor som: Vilket etiskt ansvar har liberala demokratiska stater att ta emot flyktingar? Och det är det acceptabelt att liberala stater fråntar personer som misstänks för (eller har dömts) terroristbrott deras medborgarskap?

Hej Matthew, Vad gör du på Linnéuniversitetet?

Jag är gästprofessor vid Institutionen för socialt arbete och jag kommer att föreläsa och samtala med studenter om hur man kan bedriva forskning. Jag ger också en föreläsning om "liberala demokratiska stater och asylproblem". Jag kommer också delta i fakultetens diskussioner om att skapa en ny kurs inom migration och socialt arbete.

Vi står inför de största flyktingkriser i vår tid. Vilka är de viktigaste utmaningarna just nu?

Den viktigaste utmaningen är att ge säkert och varaktigt skydd för de tiotals miljoner människor som just nu är på flykt, i synnerhet från Syrien. Konflikten i Syrien har också aktualiserat en annan utmaning: de europeiska staternas oförmåga att samarbeta när det gäller asyl. För att hantera flyktingströmmarna på ett humant och effektivt sätt krävs samarbete mellan stater.

Det internationella samfundet har misslyckats att ta gemensamt ansvaret för världens flyktingar. Varför?

Majoriteten av världens flyktingarna tas emot av världens fattigaste länder på södra halvklotet. Därifrån är svårt att ta sig vidare till nordligare länder på grund av visum och andra sanktioner. Men de senaste två åren har det blivit svårare för europeiska länder att förhindra att stora mängder flyktingar passerar gränserna och det går inte längre att förlita sig på de sydliga ländernas goodwill att ta hand om flyktingsituationen.

Problemet hade inte blivit så stort om de europeiska (och andra länder) hade lyckats att ta delat ansvar och samarbeta för att fördela flyktingar mer rättvist mellan staterna. I många länder ses flyktingar enbart som en kostnad och till och med som farliga. Politiskt är det mycket lättare att stoppa flyktingar från att komma in i landet, även om det sker på bekostnad av grannländerna.

De flesta stater inte vill samarbeta i flyktingfrågan om de tror att de kommer att behöva ta emot fler flyktingar än de gör för närvarande. Man måste dock inse att vi inte löser problemet genom att stänga ute flyktingarna. Problemet skjuts bara på framtiden. Desperata människor kommer att fortsätta försöka ta sig över gränserna genom att använda olagliga och farliga vägar.