campus växjö, universitetets huvudbyggnad

Samhällets behov i fokus i ny utbildning

61 deltagare startar på torsdag en unik utbildning på Linnéuniversitetet. Utbildningen har skräddarsytts för att passa yrkesverksamma som jobbar med ensamkommande barn och ungdomar.

– Vi är nöjda med antalet anmälningar och med den dialog vi haft med olika aktörer och intressenter, säger Roger Andersson, koordinator för utbildningen.

Behoven av kompetensutveckling bland personal som arbetar på boenden för ensamkommande är mycket stort. Förra hösten blev kompetensbehovet påtagligt i samband med den akuta krisen i andra länder som fick många människor att fly till Sverige.

– Vi fick allt fler förfrågningar om utbildning och handledning. Egentligen önskade flertalet få handledning på den egna arbetsplatsen men det räcker våra resurser inte till för, berättar Roger Andersson.

För att ändå på något svara upp mot behoven har Linnéuniversitetet därför skräddarsytt en utbildning som riktar sig till personal som arbetar på boenden för ensamkommande unga. Med utgångspunkt från personalens kompetensbehov har Linnéuniversitetet skapat fyra temadagar som inkluderar föreläsningar, handledning och gemensamma workshops. Dialogen med kommuner och andra aktörer som driver boenden för nyanlända har varit viktig för att skapa utbildningen.

Anna Herbert, lärare och forskare vid Linneuniversitetet, har hållit samman arbetet med att utveckla innehållet i utbildningen. Förutom en skräddarsydd utbildning om fyra dagar under hösten, har Anna Herbert utvecklat ett digitalt studiematerial öppet för vem som helst att ta del av och som lämpar sig både för självstudier och för arbetsgrupper.

De fyra utbildningsdagarna har fyra teman:
Flykt, trauma och bemötande (genomförs 13 oktober)
Interkulturell pedagogik (genomförs 7 november)
Ledarskap och interkulturell kommunikation (genomförs 5 december)
Migration och juridik (genomförs 16 januari 2017)

Föreläsare och medverkande är lärare och forskare från Linnéuniversitetet: Anna Herbert, Ylva Benderix, Ann-Christin Torpsten, Kristina Gustafsson och Goran Basic.

Mer information:
https://lnu.se/utbildning/uppdragsutbildning/utbildning-personal-ensamkommande/

Kontaktinformation:
Anna Herbert, tfn: 072-253 33 91, Anna.herbert@lnu.se Katarina Ek, ansvarig för uppdragsutbildningen vid Linnéuniversitetet, Tfn: 0708-38 64 13
Katarina.ek@lnu.se
Roger Andersson, 070-262 30 27
Jonas Tenje, pressansvarig, 070- 308 40 75