Frittfallbåt

Sjöfartshögskolan inviger nytt träningscenter; Kalmar Rescue Training Centre

Välkommen att närvara vid invigningen av det nya träningscentret för aktivt sjöfolk och skolans studenter.

Tid: 6 april klockan 10.00.
Plats: Tullhamnen, Kalmar

För drygt ett år sedan erbjöd Kalmar Hamn Sjöfartshögskolan att överta Kustbevakningens gamla lokaler i Tullhamnen i Kalmar. Erbjudandet sammanföll med Sjöfartshögskolans planer på ett nytt träningscenter som ersättning för de lokaler man tidigare innehaft i de numera rivna hamnmagasinen i Ölandshamnen. Erbjudandet innefattade även en ny kajplats för Sjöfartshögskolans övningsfartyg Calmare Nyckel.

Lokalerna har anpassats till den nya verksamheten genom inrättande av klassrum, verkstäder och omklädningsrum. Inom ett inhägnat område på kajen har tre typer av räddningsfarkoster monterats. Det handlar om en snabbgående räddningsbåt, en täckt livbåt och en så kallad frittfallbåt. Utrustningen som är ändamålsenlig och modern har levererats av det Hollänska förtaget Palfinger Ned-Deck medan Skanska har utfört anpassning av lokaler och montering av utrustning.

Alla som arbetar till sjöss måste inneha ett bevis på genomgången kurs i överlevnad. Detta bevis måste sedan uppdateras genom förnyad kurs vart femte år. Anledningen till detta är att det är helt avgörande för utgången av en nödsituation om man har övat på utrustningen eller inte. Det är stor nationell och internationell efterfrågan på dessa kurser. Sjöfartshögskolans blivande Sjöingenjörer och Sjökaptener kommer också att få sin överlevnadsutbildning på centret.

Program för invigningen (cirka 60 minuter)
Invigningstalare: Catherine Legrand, Prorektor, Linnéuniversitetet Ted Bågfeldt, Prefekt, Sjöfartshögskolan

Dop av båtar:
Eva Carlsson (Landshövdingens fru)

Sjöräddningsuppvisning:
Sjöfartshögskolans personal och studenter tillsammans med Svenska Sjöräddningssällskapet (Bland annat sjösättning av frittfallbåt)

Kontaktpersoner:
Ted Bågfeldt Prefekt, Sjöfartshögskolan ted.bagfeldt@lnu.se
Tfn: 0480-49 7675 alt. 0706 -77 46 39
Jonas Tenje, pressansvarig 070 - 308 40 75


Bilder från invigningen