skogskandidat

Skogs­kandidat­programmet startar hösten 2016

I höst ges Skogskandidatprogrammet på Linnéuniversitetet för första gången. Programmet har egentligen funnits i åtta år, men byter nu namn för att möta efterfrågan på en tydligare profil från såväl studenter som den skogliga branschen.

Programmet, som tidigare hetat Skogs- och träprogrammet, startade 2008 och har under sina åtta år blivit mycket populärt. Inför hösten 2015 hade det dubbelt så många sökande som platser. Utbildningen läses på distans och studenterna kommer från hela Sverige.

– Vi ser en uppåtgående trend när det gäller antal sökande, säger Johan Lindeberg, programansvarig. En av anledningarna till att programmet rönt framgång är nog att vi strävat efter att vara lyhörda, både gentemot branschen och deras behov av kompetens och gentemot studenterna och deras synpunkter. Nu börjar våra före detta studenter komma ut i arbetslivet, och då har det framkommit att både de och arbetsgivarna efterfrågar en tydlig titel. Därför har vi valt att byta namn till Skogskandidatprogrammet. Det nya namnet har tagits fram i dialog med såväl studenter som branschen.

Namnbytet innebär ingen skillnad för innehållet i programmet. Både utbildning och forskning inom skog och trä vid Linnéuniversitetet kännetecknas av ett tematiskt tänk, där förståelse för hela kedjan från planta till färdig träprodukt är en förutsättning. För skogskandidaterna ligger tyngdpunkten i den skogliga delen, vilket nu markeras med det nya namnet. Linnéuniversitetets andra program på grundnivå, Högskoleingenjör i skog och träteknik, har mer fokus på trä och den träbearbetande industrin.

Inför hösten 2015 ansvarade Linnéuniversitetet, med sina 850 studenter, för en tredjedel av de skogliga utbildningsplatserna i Sverige på universitetsnivå. Studenterna fördelas på två program på grundnivå (Skogskandidat samt Högskoleingenjör i skog och träteknik), ett masterprogram på avancerad nivå, samt ett stort antal fristående kurser inom bland annat Hållbart familjeskogsbruk.

– Linnéuniversitetet har blivit en aktör att räkna med inom skoglig utbildning, menar Åsa Rydell Blom, prefekt vid institutionen för skog och träteknik. Titeln skogskandidat hjälper till att profilera oss i en bransch där titlar som skogsmästare och jägmästare redan är väl inarbetade.

Kontaktinformation:
Åsa Rydell Blom, prefekt vid institutionen för skog och träteknik
asa.blom@lnu.se tel 0470-70 8126
Jonas Tenje, pressansvarig, tel 0470-76 74 65