projektöversikt

Smarta IT-lösningar ska ge äldre bättre livskvalitet

Att den åldrande befolkningen ska få ökat inflytande över den egna situationen och kunna bo kvar hemma längre, genom stöd från sakernas Internet. Det är visionen för FRONT-VL, ett nytt europeiskt projekt med Linnéuniversitetet som en av 21 partner och en total budget om 70 miljoner kronor.

Allt fler blir allt äldre, samtidigt som sjukvården har problem med ökande kostnader och röda siffror. I takt med att befolkningen blir allt mer tekniskt erfaren är det därför naturligt att ta en titt på vad datorer och sakernas Internet (Internet of things) kan ge för möjliga lösningar för framtiden.

Det är just dessa möjligheter som forskningsprojektet FRONT-VL kommer att undersöka. Visionen är att ge äldre ökat inflytande över sin egen situation och möjlighet att bo kvar i sina hem längre. Detta ska ske såväl med hjälp av trygghetstekniker som genom möjligheter att hantera kroniska sjukdomar via distansvård och egenvård. Sakernas Internet, där enheter, apparater och vardagsföremål kan kopplas samman och utbyta data, får en stor roll.

– Speciellt för projektet är att vi med hjälp av befintliga tekniska standardgränssnitt skapar ett modulbaserat system med öppen standard. Det gör det möjligt för olika företag att skapa egna tjänster och lösningar, säger Jan Aidemark, lektor vid institutionen för informatik på Linnéuniversitetet och arbetsledare i projektet.

Konceptet kommer att testas i fem olika användarfall – rehabilitering, förebyggandet av fall, mental hälsa, palliativ vård och näringsövervakning – där äldre och experter kommer att utveckla lösningarna tillsammans.

– Från Linnéuniversitetets sida kommer vi att bidra med expertis inom områdena gemensam design, säkerhets- och integritetsfrågor, affärsutveckling och big data-analys, säger Linda Askenäs, lektor vid institutionen för informatik och projektansvarig vid universitetet. Det är viktigt att vi får med de äldre i arbetet och skapar lösningar för dem som blir ett naturligt inslag i deras vardag, så att de kan leva det liv de vill så länge som möjligt.

FRONT-VL står för "From empowering to viable living", ungefär "Att ge möjligheter till ett livskraftigt leverne" på svenska. Projektet sträcker sig över tre år med början nu i december och omfattar 21 partner i fem länder. Koordinator är Telia Company och den totala budgeten är 7,2 miljoner Euro, varav den svenska delen finansieras av Vinnova med drygt 14 miljoner kronor.

Projektet är en del av forskningen i forskargruppen Learn-IT to Heal-IT.

Mer information