Smarta program tar kraft och kapacitet från outnyttjad reserv

Linnéuniversitetet får 24 miljoner kronor för storsatsning på forskning som till exempel kan förutse och förhindra datorhaveri på banken när lönen kommer. Smarta program hittar själv mer datakapacitet.
– Vår forskning är till nytta för företag inom informations- och kommunikationsindustri, kraftindustri och robotindustri, säger Welf Löwe, professor och huvudansvarig för Linnéuniversitetets Synergi-projekt.

Projektet finansieras till hälften av KK-stiftelsen, som bedömer att "Synergi-projekt" har stor betydelse för svensk industri. Att projektet är betydelsefullt, märks också på intresset hos företagen som valt att vara med och finansiera den andra hälften. Linnéuniversitetets "Synergi-projekt" har beviljats medel från KK-stiftelsens program för Synergi.

Forskare och företag ska tillsammans utveckla programvaruteknik för självadaptiva system.

– Det handlar om system som förmår att anpassa funktion till situation. Lite tillspetsat kan man säga att det ska lösa det olösliga. I forskarvärlden och bland finansiärer är vi på Linnéuniversitetet kända som experter på självadaptiva system, säger Welf Löwe, datavetenskapsprofessor och ger exempel som elnät som anpassar sig efter behov beroende på förbrukning och belastning.

Målet är att bygga upp ett bibliotek av mjukvarukomponenter som gör tekniska system självadaptiva, att de anpassa sig till nya behov och omgivningssituationer.

Företagare ser samhällsnytta

Ett av företagen som är med är Hughes Power Systems i Väckelsång som utvecklar eldistributionssystem för stora företag som Vattenfall och EON.

– Automation av elproduktionssystemen betyder att leverera största möjliga effekt med minsta möjliga förlust till lägsta pris. Avbrott kan vara helt förödande för en verksamhet men snart kan avbrott förutses långt innan det sker. Snabbt som ögat ska systemen koppla om och ta kraft från annat håll, säger Hans Ottosson, vd, och fortsätter:

– Att hitta synergier mellan olika teknologier ger fantastiska möjligheter för både akademin och industrin.

Lika entusiastisk är Johan Thornadtsson, vice vd på Sigma Technology Information som tar fram teknisk information, bland annat för telekommunikationsindustri.

– Med självadaptiva system kommer det att vara mycket enklare för oss att undvika kvalitetsbrister innan leverans till kund. Istället för en subjektiv upplevelse efter leverans kommer vi att kunna avläsa vad kunden tycker och enkelt justera brister före leverans.

Samhällsnyttan är uppenbar för Johan Thornadtsson.

– Om den tekniska dokumentationen är svårbegriplig eller användarovänlig måste medarbetarna ringa supporten vilket kostar tid och pengar.

Forskning och näringsliv i samverkan
Det fyraåriga Synergi-projektet får organisatoriskt stöd även från IEC med Lars Hornborg som projektledare.

– Detta är ett skolexempel på hur vi kan göra nytta i att knyta ihop forskare med företag och det offentliga så att de kan skapa relevanta och framgångsrika forskningsprojekt som löser samhällsutmaningar av olika slag – den sorts projekt som kommer att utgöra ryggraden i vårt kommande IT-forskningsinstitut IEC2020, säger han.

Om programmet Synergi
Genom programmet Synergi ges nya universitet och högskolorna möjlighet att samlat söka stöd för flera delprojekt vilka tillsammans adresserar en kärnfråga. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg för lärosäten som vill koncentrera inriktning av forskningen. Programmets mål är att lärosäten på ett systematiskt sätt koncentrerar forskningen inom en väl avgränsad och för näringslivet relevant frågeställning. 

Om IEC
IEC är bryggan mellan IT-forskare och omvärlden i Linnéregionen. Nätverket arbetar med frågor som rör utbildning, forskning & utveckling, kunskapsutbyte och kompetensförsörjning inom den digitala sektorn. Målet är att stärka Linnéregionens position som norra Europas mest attraktiva IT-region att arbeta, forska, studera och driva företag i. Läs mera www.iec2020.se

För mer information, kontakta
Welf Löwe, professor och projektledare för Synergi-projektet, welf.lowe@lnu.se
Lars Hornborg, projektledare för IEC, lars.hornborg@iec2020.se
Jonas Tenje, pressansvarig tfn. 070 - 308 40 75

Projektets webbsida: Software Technology for Self-Adaptive Systems