Person som sitter vid en dator, sett bakifrån

Snart kan forskning bli mer tillgänglig

Idag startar den internationella veckan för open access. Det står för en önskan att göra forskning och data mer tillgängligt för allmänheten. Universitetsbiblioteket är ett av de hundratals bibliotek världen över som uppmärksammar veckan.

Open access betyder öppen tillgång till forskningsresultat, alltså att artiklar som publiceras i en vetenskaplig tidskrift kan läsas och laddas ner gratis från internet. Idag är prenumerationsavgifter dyra för många bibliotek, och ibland har de helt enkelt inte råd att prenumerera på alla tidskrifter de skulle vilja. Ofta får förlagen dessutom betalt två gånger, så kallad "double dipping", prenumerationsavgiften betalas av universiteten och författarna betalar för open access-publicering av sina egna artiklar.

Bakom initiativet till en internationell vecka för open access står organisationen SPARC (the Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition) och de flesta av medlemmarna är just bibliotek. Universitetsbiblioteket (UB) på Linnéuniversitetet har själva länge jobbat med frågorna kring open access.
– Som bibliotek är vi för fri kunskapsspridning och vi jobbar väldigt mycket för att tillgängliggöra information och sprida det i samhället, säger Helena Carlsson Juhlin, sektionschef för Universitetsbiblioteket. Att UB under veckan lägger fokus på ämnet ligger helt i tiden, menar Helena Carlsson Juhlin.
– Vi ser att det finns ett stort intresse för open access från forskarvärlden och tycker det är läge att uppmärksamma det. Sen börjar lagar och regler också komma ikapp, säger hon.

Redan år 2012 rekommenderade EU-kommissionen nämligen medlemsstaterna att ta fram riktlinjer och mål för open access. Regeringen gav därefter Vetenskapsrådet i uppdrag att ta fram underlag till ett förslag baserat på EU:s rekommendationer, som lämnades till regeringen 2015.

Stephen Hwang, rektor på Linnéuniversitetet, välkomnar diskussionerna som handlar om open access.
– Jag tycker det här är jätteviktigt. Vi har en skyldighet, eftersom vi tar emot pengar från skattebetalare, att göra våra forskningsresultat lättillgängliga för allmänheten. Jag tror också att en ökad tillgänglighet för forskning generellt kan öka intresset för vetenskap.

På Linnéuniversitetet finns två tidskrifter i open access: HumaNetten , en humanistisk och kulturvetenskaplig tidskrift, och Surveyjournalen, som publicerar samhällsvetenskaplig forskning.

Läs mer om vad som händer under Open access-veckan.

Vad? Olika evenemang under hela veckan som handlar om diskussionen kring fri tillgänglighet för data och forskningspublikationer (så kallat Open access publikationer).
Var? Universitetsbiblioteket.
När? 24-28 oktober.

Kontaktinformation
Helena Carlsson Juhlin, sektionschef UB, 070-282 25 20
Tove Nordén, kommunikatör, 070-367 14 53