fötter som går

Socialtjänstens kris kräver lösningar

I socialtjänstlagen finns höga ambitioner, men för att kunna leva upp till dem krävs åtgärder.

Utbildningen till socionom behöver förstärkas och det krävs mer resurser till forskning inom området. Detta skriver Verner Denvall, Kerstin Arnesson och Mikael Skillmark från Linnéuniversitetet tilsammans med flera sakkunninga.

Debattartikeln är publicerad på Svenska Dagbladet debatt