matematisk spiral

Växjödocent ny ledamot i europeiskt matematiksällskap

Håkan Sollervall utnämnd till ledamot i European Mathematical Society Education Committee för perioden 2017-2020.

European Mathematical Society är ett vetenskapligt samfund som representerar matematiker i hela Europa. Dess uppgift är att främja utvecklingen av matematikämnet ur alla aspekter, speciellt forskning, utbildning och relationer till samhället. EMS har omkring 60 nationella matematiksällskap, 40 forskningscentra och 3 000 enskilda som medlemmar.

Till ledamot i EMS Education Committee för perioden 2017-2020 har Håkan Sollervall, docent vid institutionen för matematik på Linnéuniversitetet, utnämnts. Utbildningskommitténs uppgift är att rapportera och, när så är relevant, agera i utbildningsfrågor som är av intresse för EMS medlemmar.

Läs mer om European Mathematical Society på www.euro-math-soc.eu.

Bild: Lars Sundström, rgbstock.com/photo/mifGkqi/Spiral+shell+5