testanläggning målad granpanel

Två skog och trä-doktorander uttagna till Marcus Wallenberg Prize ceremoni

Tinh Sjökvist och Steffen Landscheidt var två av tjugo unga forskare som fick vara med och presentera sin forskning vid utdelandet av årets Marcus Wallenberg Prize.

Den 10-13 oktober ägde firandet och utdelandet av årets Marcus Wallenberg Prize rum i Stockholm. I samband med detta valdes 20 unga forskare ut som fick delta under dagarna. De fick vara med vid prisceremonin, delta i banketten, delta i ett symposium samt presentera sin forskning i form av postrar och speed-dating-sessioner.

Den ena av de unga forskarna var Tinh Sjökvist, doktorand i skogsindustriella produktionssystem vid institutionen för skog och träteknik. Tinhs forskning utförs som en del inom the Bridge, ett strategiskt samarbete mellan Linnéuniversitetet och IKEA. Hennes presentation hade titeln "The impact of wood characteristics on the performance of painted spruce". Den mesta forskningen om bestrykning av trä fokuserar på själva färgen och beläggningen, men Tinh vänder på detta. Hon har istället studerat själva träet och dess specifika karakteristik. Denna varierar för gran beroende på om virket är kärnved eller splintved, har hög eller låg densitet etc, och Tinhs forskning rör hur detta påverkar egenskaperna hos en målad panel.

Den andre var Steffen Landscheidt, även han doktorand vid institutionen för skog och träteknik, och knuten till företagsforskarskolan ProWood. Hans presentation bar rubriken "Requirements and hinders for robotic automation in wood product industries". Steffens forskning utgår ifrån det faktum att träindustrin inte är lika automatiserad som många andra branscher. Han vill skapa förståelse för hur viktig automationen är och hur den höjer konkurrenskraften för svensk träindustri. En ansatspunkt är utvecklingen av en uppsättning verktyg som är skräddarsydda för kraven och behoven hos träproduktindustrin.

Mer information

Steffens och Tinhs abstracts (nr 17 respektive 29)
Marcus Wallenberg Prize