jordglob

Spännande scenarioövning för studenter

Som en del i utbildningen för freds- och utvecklingsstudier, kommer våra studenter att öva sig i att återskapa ordning i det konfliktdrabbade fiktiva landet Carana.

Den scenario-baserade simuleringen är utformad för att skapa ett engagemang och en närvarokänsla och studenterna själva, fungerar som huvudpersonerna. I det fiktiva landet Carana måste studenterna utföra de uppgifter som tilldelats dem, som om de vore verkliga utmaningar som de skulle ställts inför i en verklig arbetssituation.

Baserat på historiska och mer aktuella händelser, måste studenterna utforma strategier för att återställa freden i Carana och bana väg för en hållbar utveckling. Detta kräver att de genomför kortsiktiga och reaktiva uppgifter samt långsiktig planering. Tanken är att studenterna ska använda de teorier lärt på A- och B-nivåer och att tillämpa dem på fallet Carana och förhoppningsvis förbättra situationen i landet.

Det finns flera olika tvärvetenskapliga nyckelområden som omfattas av simuleringen. Några av de områden studenter ska förhålla sig till är; Gott styre och demokratisering; Handel, arbetskraft & ekonomisk utveckling; Hållbar utveckling; Fattigdomsbekämpning; Jämställdhetsintegrering; Fredsskapande; Fredsbevarande och Fredsbyggande.

Simuleringen möjliggör en sammanfogning av begreppen fred och utveckling, inom en sammanhängande, stimulerande och realistisk ram.

Ludwig Gelot som är övningsledare, har lång erfarenhet av arbete med freds- och säkerhetsfrågor, både för det svenska försvaret och för FNs fredsbevarande styrkor, i länder som till exempel Irak och Liberia.

Övningen genomförs 19-23 september och för mer information kontakta någon av nedanstående personer.

Kontaktpersoner
Manuela Nilsson, programansvarig, 0470 - 76 74 42
Ludwig Gelot, övningsansvarig, 073 – 479 72 26 (främst engelskspråkig)
Jonas Tenje, pressansvarig, 070 308 40 75