Utlysning stipendium

Sök Sparbanksstiftelsen Kronans uppsatsstipendium för 2016

Sparbanksstiftelsen Kronan delar ut 900 000 kr i stipendium för framstående uppsatser/examensarbeten.

Du som är student vid Linnéuniversitetet, Högskolan i Halmstad och Blekinge tekniska högskola kan premieras med 50 000 eller 25 000 kr. I speciella fall kan det delas ut ett pris på 100 000 kr. Presenterar du intressanta resultat har du goda möjligheter att bli kronanstipendiat. 

Uppsatsen/examensarbetet ska visa prov på hög kreativitet – ny teknik – praktisk relevans – teknisk nytta – affärspotential nyföretagande eller stor samhällsnytta inom välfärd, hälsovård och offentlig sektor. OBS ny betoning av det senare! Grundläggande kriterier är akademisk nivå samt originalitet i idén eller arbetet.

För ytterligare information kontakta din prefekt, handledare eller stiftelsens kontaktperson. Examensarbetet ska vara på grund eller avancerad nivå (minst 15 hp) och examinerat höstterminen 2015 eller vårterminen 2016 vid ditt lärosäte.

Ansökan skickas in till: kronanstipendiumlnu@lnu.se senast 15 juni. 


För frågor kontakta:

Anders Svalin, anders.svalin@lnu.se
Magnus Thureson, magnus.thureson@lnu.se