Person som arbetar vid dator

Publicera din forskning via Springer Compact

Forskare vid Linnéuniversitetet har nu möjlighet att kostnadsfritt publicera sin forskning med öppen tillgång (open access) via Springer Compact.

Forskare vid Linnéuniversitetet har nu möjlighet att kostnadsfritt publicera sin forskning med öppen tillgång (open access) via Springer Compact.

Kungliga biblioteket har via BIBSAM-konsortiet (ett samarbete mellan olika universitets- och högskolebibliotek där Linnéuniversitetet ingår) tecknat ett avtal med Springer som innebär att forskare från de deltagande lärosätena kan publicera sin forskning med öppen tillgång i ca 1600 av förlagets tidskrifter.

Läs mer om Springer Compact.