Magdalena Svensson på stipendieutdelningen

Småland Gilles stipendium till designalumn

Magdalena Svensson, alumn från Institutionen för design, har tilldelats Smålands Gilles stipendium på 25 000 kronor! Stipendiet delades ut lördagen den 2 april 2016 i spegelsalen på Grand Hotel i Stockholm, under den årliga vårbalen. Kvällen bjöd, förutom på stipendieutdelning, en trerätters meny, musikunderhållning och dans.

Smålands Gille i Stockholm är en sammanslutning för smålänningar och ölänningar i Stockholm. Gillets syfte är att samla medlemmarna till olika aktiviteter för att skapa samhörighet och trevnad. En viktig del av verksamheten är att stärka kontakterna med hembygden.

Med Smålands Gilles stipendium på 25 000 kronor vill Gillet belöna ett arbete som behandlar ett ämne som knyter an till Småland eller Öland. Det kan gälla historia, kultur, natur, näringsliv eller offentlig förvaltning.

Motivering: Genom Magdalenas arbete skapas enligt Gillets stipendiekommitté en välkomnande och trivsam innemiljö till gagn för de boende, personal och anhöriga. Handledare, opponent och examinator har uttalat starka lovord för det examensarbete som Magdalena lagt fram och som kommit till praktisk användning.

Magdalena Svensson mottog stipendiet för sitt examensarbete "Upptäcktsfärden
– En textil mönsterkollektion för salutogen omsorg" som hon gjorde vid Linnéuniversitetet under våren 2015.

Projektbeskrivning:

Upptäcktsfärden
– En textil mönsterkollektion för salutogen omsorg

Goda och meningsfulla miljöer får oss att må bättre och bli friskare. En vacker miljö och hälsa hör ihop, och det är något som salutogen omsorg strävar efter.
Upptäcktsfärden är ett projekt som handlar om hur man genom en textil mönsterkollektion kan bidra till en mer välkomnande och trivsam inomhusmiljö på ett nybyggt äldreboende i Vimmerby. Samspelet mellan flora och fauna har varit inspirationskälla till mönsterkollektionen, där betraktaren får följa både humlan och trädgårdssnäckan på upptäcktsfärd.
Genom sin innehållsrika mönsterbild kan kollektionen även passa för andra ändamål och i flera vitt skilda miljöer.

Läs mer om Magdalena och hennes projekt på hennes hemsida www.magdalenasdesign.com