Tågstation

Stora pengar kan sparas med datadrivet underhåll i industrin

Smartare strategier för underhåll inom industrin med hjälp av data från komponenter kan reducera kostnaderna med 20-40 procent och öppna för nya former av affärer, visar ny forskning från Linnéuniversitetet, Chalmers och SICS.

Att underhåll är vitalt för att infrastrukturen i vårt samhälle ska fungera har blivit smärtsamt tydligt under senare år. Samma sak gäller förstås inom industrin. Det handlar om att planera underhållet och att avstå från onödigt underhåll, samtidigt som man ska undvika att komponenter går sönder och orsakar driftstopp och kassationer. Ett komplext problem, eftersom systemen består av många olika komponenter med skilda egenskaper och med varierande relationer mellan kostnader för att reparera respektive byta.

Det är här så kallat datadrivet underhåll kommer in i bilden – att med hjälp av information från komponenter, analyser och simuleringar skapa strategier för underhåll som är så optimala som möjligt. Tekniken har funnits i 20 år men inte slagit igenom än. Det är något forskarna bakom projektet Future Industrial Services Management, från SICS, Chalmers och Linnéuniversitetet, hoppas kunna ändra på.

– Vi har kombinerat vår forskning med praktiskt arbete i två fallstudier och kommit fram till att man skulle kunna spara 20-40 procent av kostnaderna för underhåll, berättar Mirka Kans, docent vid institutionen för maskinteknik och projektledare på Linnéuniversitetet.

I projektet, som just avslutats, har såväl industri- som IT-företag varit involverade. Under arbetets gång har man funnit att det går att beskriva underhållsproblem på ett generellt sätt. Man har sedan utvecklat ett verktyg som genom datorsimulering kan jämföra olika underhållsstrategier.

I den ena fallstudien, utifrån verklig tågdata från företaget EuroMaint, visar verktyget på en reducering av kostnaderna med nästan 40 procent för underhåll av dörrar och kompressorer. Man har då jämfört "klassiskt" underhåll grundat på hur många kilometer en vagn rullat med underhåll baserat på så kallade drifträknare, till exempel antal öppningar av varje enskild dörr.

– I projektet har vi även studerat processen med att utveckla affärsmodeller för att tillhandahålla underhållstjänster, med mycket gott resultat. Vi har utvecklat ett ramverk för hur man gör resan från underhåll ur ett produktfokus till att skapa nytta och värde på ett högre plan, säger Anders Ingwald, lektor vid institutionen för fysik och elektroteknik.

Under de tre år som projektet pågått har området industriellt underhåll utvecklats starkt, drivet av utvecklingen inom sakernas internet, molntjänster och big data. Många hinder finns dock kvar; de största är okunskap om vilka möjligheter som finns och svårigheter att värdera möjligheterna.

– Här har vårt verktyg för utvärdering av underhållsstrategier stor potential. Vi vill gärna få möjlighet att verifiera resultaten med fler och mer detaljerade fallstudier, samt utveckla verktyget vidare ur ett användarperspektiv och för att skapa förståelse. Inför en planerad fortsättning av projektet kommer vi att involvera fler parter för att få tillgång till potentiella kunder för utvärderingsverktyget, avslutar Mirka Kans.

Mer information

Mirka Kans, docent vid institutionen för maskinteknik, Linnéuniversitetet, 076-760 36 68, mirka.kans@lnu.se
Annika Sand, pressansvarig, 076-830 01 05

Projektets webbsida: https://lnu.se/forskning/sok-forskning/forskningsprojekt/future-industrial-services-management