Student vid datorn

Är du ny student ht-16? Var med i vår studentenkät!

Hur kom du i kontakt med Linnéuniversitetet? Hittade du informationen som du sökte på Lnu.se? Är du nöjd med välkomstinformationen som du fick inför din studiestart?

Ta gärna några minuter och svara på vår enkät för nya studenter, så hjälper du oss med vår studentkommunikation.

Obs! Enkäten har skickats till din privata e-postadress som du har registrerat på antagning.se.