Matchmaking på Stora IT-kompetensdagen

Studenter mötte företag på Stora IT-kompetensdagen

Kompetensbehov, intervjuteknik, företagspresentationer och matchmaking stod på programmet när Information Engineering Center arrangerade en IT-kompetensdag på Linnéuniversitetet.

Ett tiotal IT-företag i Linnéregionen hade mött upp när Stora IT-kompetensdagen anordnades på Linnéuniversitetet i Växjö. Evenemanget var en del av Digitala veckan med arrangemang i Kronobergs och Kalmar län för att sprida information och skapa kontakter mellan företag i IT-branschen, studenter och allmänhet.

Robin Rikardsson

Dagen inleddes med att Robin Rikardsson, analytiker vid Region Kronoberg, gick igenom statistik om branschen i regionen. Jämfört med hela riket har Kronoberg proportionellt sett fler anställda i större IT-företag och större andel som arbetar med mjukvara, service och tjänster. Om man undantar tillverkningsbranschen är Kronoberg den näst största IT-regionen i Sverige efter Stockholms län, sett till andelen som arbetar inom IT-branschen. En prognos för 2016-2020 pekar på att 475 nya jobb kommer att efterfrågas inom området.

Matchmaking

Föreläsningen följdes av en utbildning i intervjuteknik med levande exempel, samt en presentation av de IT-företag som sedan under eftermiddagen deltog i en matchmaking-aktivitet. Hugade IT-studenter kunde då få träffa företagen för att presentera sig och sina kunskaper, och få reda på mer om företagen som representerade allt från spelutveckling till ekonomisystem.

– Efter samtal med företagen har jag förstått att tyckte har uppstått i flera fall. Jag hoppas det innebär att företagen hittat nya medarbetare och att studenterna och de arbetssökande blir en del av den digitala sektorn i regionen, säger Diana Unander Nordle som var moderator under dagen.

– Det finns ett stort intresse från företagen att hitta olika former för möten med studenter, eftersom behovet av kompetens är mycket stort. Vi kommer att flytta Stora IT-kompetensdagen till november så att matchmakingen kan vara till nytta för både examensarbeten och framtida anställningar.

Stora IT-kompetensdagen arrangerades av Information Engineering Center (IEC), ett forsknings- och samverkansprojekt mellan Linnéuniversitetet och företag i den digitala sektorn i Kronobergs- och Kalmarregionen.