Dr Pejvak Oghazi och Lars Hornborg

Tre organisationer i samarbete för en digital framtid

Gunilla Bradley center för digitala affärer, Information Engineering Center och Kalmar Science Park träffar avtal om samarbete inom området digitala affärsinitiativ.

Onsdagen den 27 april 2016 träffades ett avtal mellan tre nyckelorganisationer i Linnéregionen. Då beslöt Gunilla Bradley center för digitala affärer (GBC), Information Engineering Center (IEC) och Kalmar Science Park e-commerce (KSP) att samarbeta inom området digitala affärsinitiativ.

GBC erbjuder en exklusiv grupp med forskare från olika akademiska områden, förenade under temat "digital affärsinformation". IEC och KSP, å sin sida, erbjuder unika kunskaper om och kontakter med det lokala näringslivet i sina respektive regioner.

Detta öppnar för möjligheter där organisationer som har behov av forskningskompetens kan kopplas samman med GBC:s resurser, medan GBC:s forskare kan få kontakt med relevanta organisationer. Ännu en fördel är att IEC och KSP kan initiera och hantera komplexa forsknings- och utvecklingsinitiativ, där GBC:s forskare arbetar tillsammans med andra forskare, företag och offentliga organisationer.

Ett offentligt evenemang hölls i Växjö i samband med IEC:s arrangemang Digitala veckan, där dr Pejvak Oghazi presenterade GBC och några av forskargruppens pågående forskningsinsatser.

Bilden: Dr Pejvak Oghazi, Gunilla Bradley center för digitala affärer (till vänster), och Lars Hornborg, Information Engineering Center.