Big Data

Två konferensartiklar inom området Big Data internationellt uppmärksammade

Forskare i medieteknik vid Linnéuniversitetet har fått två papers (konferensartiklar) antagna till internationella vetenskapskonferenser i USA och i Indonesien.

Båda artiklarna är författade av doktorand Sarwar Jahan Morshed, lektor Juwel Rana och professor Marcelo Milrad, samtliga vid institutionen för datavetenskap och medieteknik på Linnéuniversitetet. De är skrivna i samarbete med Telenor Research, där Juwel Rana även arbetar som forskare.

Den första konferensartikeln har titeln "Open Source Initiatives and Frameworks Addressing Distributed Real-time Data Analytics". Den tar upp och avhandlar existerande strukturer för analys i realtid av så kallad big data, baserat på det växande intresset för analys av data i realtid för att kunna erbjuda nya tjänster för användare och tillhandahålla proaktiv kundvård, personliga annonser etc. Artikeln kommer att presenteras på 5th International Workshop on Parallel and Distributed Computing for Large Scale Machine Learning and Big Data Analytics, som äger rum 27 maj 2016 i Chicago, USA.

Den andra konferensartikeln bär rubriken "Real-time Data Analytics: An Algorithmic Perspective". I denna artikel görs en analys av olika aspekter relaterade till dataanalys i realtid ur ett algoritmiskt perspektiv. Artikeln kommer att presenteras på DMDB 2016, International Conference on Data Mining and Big Data, 25-30 juni på Bali, Indonesien.

- -

Illustration: CC-BY-SA-3.0, user:Camelia.boban, Commons.wikimedia.org/wiki/File:BigData_2267x1146_trasparent.png