tre unga kvinnor går

Unga har hög tilltro till forskare och näringsliv

Ungdomar känner stor oro inför en rad samhällsproblem, men ser också att det finns kapacitet att lösa dem. En ny undersökning, som Linnéuniversitetet och Novus gjort, visar att ungdomar sätter störst förtroende till forskare och näringsliv när det gäller att lösa samhällets problem.

– De har en poäng, säger Peter Aronsson, prorektor vid Linnéuniversitetet. De utmaningar vi står inför lokalt såväl som globalt är komplexa, och vi behöver bred kunskap för att kunna möta samhällsproblemen.

De största utmaningarna som ungdomarna lyfter fram är bostadsbrist, arbetslöshet, klimatförändringar/miljöproblem, psykisk ohälsa till följd av stress samt diskriminering.

– Det är lovande att de frågor som ungdomarna uppmärksammar också ses som stora samhällsutmaningar av forskning och politiker, säger Peter Aronsson.

Vid sidan av forskning och näringsliv lyfter ungdomar också upp sig själva och deras individuella val som en kraft i att ta sig an utmaningarna.

– Som representant för ett universitet ser jag naturligtvis den vikt de lägger vid kunskap som uppmuntrande, säger Peter Aronsson. Universiteten är fyllda av forskare och studenter som tillsammans bidrar till utveckling. Vill du dessutom vara med och påverka hur framtiden ska se ut är universitetsstudier en utmärkt start.

Lägst förtroende har ungdomarna för politikens roll. Endast 20 procent av ungdomarna tror att politikerna kan lösa samhällsproblemen.

– Svaret pekar på ett stort samhällsproblem. Utmaningarna kräver inte bara kunskap och handling, utan också samarbete och politiskt ledarskap. Att skapa ett större politiskt deltagande, och tydligare politiskt ledarskap, verkar därför vara den svåraste utmaningen att lösa för att ungdomarnas förtroende för politikerna ska öka, säger Peter Aronsson.

Fakta om undersökningen

Undersökningen är utförd av Novus på uppdrag av Linnéuniversitetet. Den utgörs av både en kvalitativ och en kvantitativ del. Den kvantitativa undersökningen baseras på 1003 intervjuer med ungdomar mellan 18 och 25 år. Undersökningen kartlägger ungdomars utmaningar i vardagen och i omvärlden. Det visar sig att unga bär på en oro både för sin egen del och för samhället i stort. De största orosmolnen är miljö/klimat, psykisk ohälsa, bostadsbrist och arbetslöshet. När det gäller vilka som kan lösa dessa problem hamnar forskare i topp följt av individen själv och näringslivet.

Läs hela rapporten