Tre män posar

Unikt forskningsprojekt inleds vid Linnéuniversitetet

En ny samarbetspartner, en forskningsprofil utan motsvarighet, två nya forskartjänster på heltid och en ambition att tillsammans skapa något unikt – så ser bakgrunden ut till det forskningsprojekt som nu initieras av Linnéuniversitetet, CIL och Kalmar Mobile Equipment.

Tillsammans med Centrum för informationslogistik (CIL) och Kalmar Mobile Equipment, en del av koncernen Cargotec, inleder Linnéuniversitetet ett forskningssamarbete där fokus på kunskapsutveckling inom kommersialisering av digitala tjänster för industriella produkter är centralt.

– Det finns ingen motsvarighet för forskningen inom digitala affärer, och donationen visar att det verkligen finns en relevans och ett gehör för forskningen. Samarbetet med näringslivet ligger också i linje med Linnéuniversitetets forskningsstrategi att vara nära regionens företag och näringsliv, säger Darek Haftor, professor i informatik vid Linnéuniversitetet.

Den övergripande målsättningen med forskningsprojektet är att utveckla ny kunskap inom temat kommersialisering av digitala tjänster och dess möjliggörande av affärsmodeller och arbetssätt. Detta sker genom koordinering av den kompetens och erfarenhet inom digitala tjänster för industriella maskiner som finns inom Kalmar Mobile Equipment, samt specifik kompetens inom digitala affärer och det vetenskapliga arbetssätt som forskargruppen Gunilla Bradley center för digitala affärer vid Institutionen för informatik på Linnéuniversitetet har.

– Digitala affärer är ett hett område i Sverige, och av central betydelse för den svenska industrin. Den forskning som kommer att bedrivas ligger också väl till för de utmaningar som fastställs i "Made in Sweden 2030" – ett strategiskt innovationsprogram för hållbar produktion i Sverige, säger Magnus Hellgren, vd för CIL.

Samarbetet förverkligas genom nyrekrytering av två forskartjänster – så kallade postdoc-tjänster – vid Linnéuniversitetet. De forskare som rekryteras kommer ges möjlighet att dedikerat arbeta med forskning på heltid, vilket gör tjänsterna attraktiva.

– Tjänsterna riktar sig också till internationella forskare för att möjliggöra en så bred kunskap som möjligt, säger Pejvak Oghazi, lektor i marknadsföring och medarbetare i Gunilla Bradley center, Linnéuniversitetet.

Forskningsprojektets start föranleds av en flerårig kontakt mellan Linnéuniversitetet, CIL och Kalmar Mobile Equipment, och under hösten blev kontakten mer och mer konkret – en kontakt som till slut utmynnade i den långsiktiga satsning som forskningsprojektet är. 

– Just nu tar vi fram ett utvecklingsprogram och bestämmer vad vi initialt ska satsa på, säger Darek Haftor.