ekar

Universitetet stödjer ansökan för nytt världsarv kopplat till Carl von Linné

Linnéuniversitetet har beslutat att delta i arbetet med en UNESCO-ansökan om ett nytt världsarv i systematisk biologi med namnet ”The Rise of Systematic Biology”. Beslutet grundar sig på att den från Småland bördige Carl von Linné var en världsledande vetenskapsman för etableringen av just denna vetenskap.

– Linnéuniversitetet ser värdet av att spåren efter Carl von Linné i Kronobergs län lyfts fram och blir en del i ett levande kulturarv. Hans gärningar är också en källa till värden som nyfikenhet, nytänkande, nytta och närhet som löper som en röd tråd genom universitetets strategi, säger Peter Aronsson, prorektor vid Linnéuniversitetet.

Linnéuniversitetets bidrag i projektet är att bistå med kompetens som koordineras av prorektor Peter Aronsson. Linneuniversitetets kontaktperson är Mikael Härlin, docent i systematisk biologi. Under 2016 kommer universitetet, att som en av flera parter, att bidra ekonomiskt med ett belopp av 150 000 kr.

– På Öland finns redan idag världsarvet "Södra Ölands odlingslandskap" som är ett av de första världsarven som förenar natur- och kulturkriterier. Vi arbetar aktivt i och med detta. När nu den systematiska botaniken läggs som grund för en ny världsarvsansökan om ett nätverk av platser med stark koppling till Linné som världsarv, är det ytterligare ett sätt att lyfta vetenskapen som kulturarv. Där vill vi naturligtvis vara med och visa på förmågan att förnya och skapa värden baserat på den tradition universitetet, som akademisk institution utgör, säger Mikael Härlin.

Projektet samordnas av länsstyrelsen i Uppsala.

Mer information om projektet
http://www.lansstyrelsen.se/uppsala/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/varldsarv/Pages/default.aspx

Kontaktinformation
Mikael Härlin, 070 651 85 20
Peter Aronsson, 072 573 68 00
Jonas Tenje, pressansvarig, 070 308 40 75