campus Växjö, universitetets huvudbyggnad

Uppdragsutbildning för personal som jobbar med ensamkommande barn och ungdomar

I oktober 2016 startar Linnéuniversitetet en behovsanpassad uppdragsutbildning som riktar sig till personal som arbetar med ensamkommande barn och ungdomar.

Utbildningen är utvecklad i samverkan med kommuner, organisationer och olika nätverk som alla arbetar med flyktingmottagande och integration. Därför är också utbildningen skräddarsydd efter identifierade behov.

Uppdragsutbildningen omfattar fyra heldagar på Linnéuniversitetets campus i Växjö, tre under hösten och ett i början av 2017 och riktar sig till yrkesverksamma. Under utbildningen varvas teori och praktik med syfte att den nya kunskapen ska tas tillvara i den egna arbetsgruppen och på arbetsplatsen. Vidare ges möjlighet till erfarenhetsutbyte och ett professionellt nätverk som finns kvar efter utbildningen.

Uppdragsutbildningen omfattar totalt fyra tillfällen, tre under hösten och ett i början av 2017 och riktar sig till yrkesverksamma. Utbildningen äger rum på Linnéuniversitetets campus i Växjö.

Mer information och anmälan.