Under utbildning

Utbildningar som goda exempel på samverkan

Två utbildningar vid Linnéuniversitetet kommer på fjärde plats när det gäller hur bra de är på samverkan. Resultatet presenteras på sajten SamverkaMera.

Den första utbildningen som hamnar på en hedrande fjärdeplats är inom kategorin "Humaniora och Teologi" och det är programmet Kulturarv i samtid och framtid.
Läs mer om utbildningen i en intervju med programansvarig Bodil Petersson. http://samverkamera.se/nyheter/trestegsraket-guidar-kulturarvsstudenter-till-arbetsliv/

Den andra utbildningen som hamnar på en fjärde plats, finns inom kategorin "Medicin, Vård och Omsorg" och det är utbildningen Specialistsjuksköterskeprogram akutsjukvård, anestesi och ambulanssjukvård, som alltså har fått ett gott betyg.

Det är organisationen Svenskt Näringsliv som står bakom sajten SamverkaMera.
Resultatet har tagits fram genom svar på enkäter som fyllts i av studenterna inom de olika utbildningarna. Syftet med sajten är bland annat att främja samverkan mellan högre utbildningar och näringslivet. Mer om SamverkaMera och topplistorna för utbildningarna hittar du på; http://samverkamera.se/om-samverkamera/