Ny bok om hur skolor kan nå bättre resultat

I boken Utmärkt skolutveckling visar skolforskarna Jan Håkansson och Daniel Sundberg vilka strategier som kan lyfta skolors resultat.

Det förs en omfattande internationell diskussion kring hur forskningen kan bidra till att utveckla skolan, både utifrån vetenskaplighet och beprövad erfarenhet. Boken Utmärkt skolutveckling förklarar vilka faktorer som är viktiga att arbeta med på olika nivåer – från politiker till skolhuvudmän, rektorer och lärare – för att vägleda skolor i rätt riktning. Centrala frågor i boken är:

  • Vad vet vi egentligen om skolors olika resultat och vad som påverkar dessa?
  • Vilka strategier finns för hållbara förbättringsprocesser och positiv resultatutveckling?
  • Hur kan politiker, skolledare och lärare vända skolor i rätt riktning?

Utmärkt skolutveckling riktar sig främst till skolledare, lärare, skolhuvudmän och politiker som vill få vägledning i hur man kan förbättra skolors resultat.