Studenter på campus.

Validering av kunskaper en viktig möjlighet för många

Linnéuniversitetet håller på att ta fram metoder för ett rättssäkert och hållbart arbete för att validera människors kunskaper, det vill säga att kartlägga och bedöma en individs kompetens och kvalifikationer, oavsett hur, var eller när personen i fråga har fått dem.

Valideringen är till för att kunna bedöma vad en individ kan räkna in i en utbildning och vad hen saknar, så att man får möjlighet att komplettera sin utbildning.

– Genom att få sina kunskaper validerade kan man påbörja en utbildning på den nivå man har kunskaper för, säger Linnéuniversitetets valideringsansvarige Linda Leonhardt. Det är ett sätt att ta tillvara på människors kunskaper och erkänna deras tidigare lärande.

Genom valideringen intygas en individs tidigare erfarenheter, och det kan vara bra av flera skäl, till exempel när man ska söka jobb.

– Validering kan vara ett sätt för utländska akademiker att synliggöra sin väg till arbetsmarknaden genom utbildning, säger Linda Leonhardt.

Möjligheten till studier lockade

En av de vars utbildning har validerats av Linnéuniversitetet är Leah. Leah kom från Homs i Syrien som flykting till Sverige för ungefär ett och ett halvt år sedan. Hon vill vara anonym i artikeln. Hennes namn är därför fingerat.

– Jag vill inte vara "flyktingen", jag behandlas nu som en vanlig student och så vill jag det ska vara, förklarar Leah.

En av orsakerna att hon kom till Sverige var just möjligheten att kunna fortsätta sin utbildning. Hon hade tre års universitetsstudier i Syrien, men de senaste åren har det inte varit möjligt att studera där.

– Jag kontaktade universitetet så fort jag kom hit. När jag väl fått mitt visum hjälpte de mig att ansöka om att validera min utbildning, så jag skulle kunna börja studera här. Under tiden gick jag ett par kurser utanför mitt ämne. Jag tror att universitetet ville låta mig testa för att se om jag skulle klara studierna, funderar Leah.

Drömmer om att doktorera

Linnéuniversitetet validerade Leahs kunskaper och tidigare studier och kom fram till att hon kunde börja direkt på tredje året i sitt utbildningsprogram. Det gör att Leah just nu skriver sin kandidatuppsats. Och hon tänker fortsätta studera efter programmets slut.

– Ja, jag skulle vilja doktorera, avslöjar Leah. Jag vill fortsätta att lära mig nya saker och studierna här har gett mig så mycket.

Vad är det för skillnad på att studera i Sverige jämfört med i Syrien?

– Här får du tänka själv, du får själv ta ansvar för dina studier. I Syrien var det fler föreläsningar, man blev tillsagd vad man skulle göra och man fick till och med anteckningar direkt från föreläsaren.

– Nu har jag lärt mig att tänka själv, och att tänka kritiskt. Jag har överhuvudtaget blivit mer självständig, berättar Leah. Jag har till exempel fått min första egna lägenhet och bor nu för första gången på egen hand.

– Det var tufft i början, erkänner hon. Jag fick lära mig hur jag skulle studera och dessutom att skriva akademisk engelska. Universitetet har gett mig bra stöd i mina studier.

– Det är fantastiskt att universitetet kan ge människor en ny chans. Jag vill tacka er för att jag har fått den här möjligheten och jag uppskattar den verkligen. Jag önskar att fler människor tar chansen att fortsätta sina studier.